Het atelier van Julius de Goede in de jaren 70 van de vorige eeuw
met enkele van zijn portretten van toen en later.Adresinformatie