Nu nog steeds omslagen van boeken, en ook het binnenwerk.
Van het eenvoudige zetwerk van romans
tot de complexe typografie van wetenschappelijke boeken.

Bosch & Keuning, Servire, Het Spectrum