Kook- en hobbyboeken vergen een aparte aanpak, maar helderheid en leesbaarheid staan voorop.

Bosch & Keuning, Kosmos-Z&K, Het Spectrum